مجله علمی پژوهش در روانشناسی و علوم رفتاری ایران - آرشیو مقالات - نسخه تابستان1396
تاثیر آسیب های اجتماعی برمشکلات خانواده
موسی باقری فر، کلثوم ابراهیمی شاهرودی، محمد ابراهیم زاده پودینه، مهناز نقیبی فرد
1-11
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (575 KB)
تاثیر روان شناسی اجتماعی بر فرد
موسی باقری فر ،کلثوم ابراهیمی شاهرودی، محمد ابراهیم زاده پودینه، شهربانو کفاش
12-18
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (541 KB)
روانشناسی و تاثیر تفاوت های فردی در میزان موفقیت افراد
موسی باقری فر ، کلثوم ابراهیمی شاهرودی، محمد ابراهیم زاده پودینه، زهرا فنودی
19-27
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (559 KB)
روش جدید تدریس در علوم تربیتی
موسی باقری فر ، کلثوم ابراهیمی شاهرودی، محمد ابراهیم زاده پودینه، فرهود دهواری
28-36
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (686 KB)
بررسی ارتباط میان نگرش های مطالعه دانش آموزان ابتدایی و وضعیت نوشتاری آنها
محسن امیری دهکردی، احمد غضنفری
37-42
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (596 KB)
بررسی وضعیت بهزيستي روانشناختي دانشجویان بر اساس مدل شش عاملی مقیاس ریف
زهرا بیگی ، فاطمه بهار سلیمانی
43-48
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (700 KB)
بررسی ارتباط بین بهزیستی ذهنی با موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
مژگان محمدی مهر ، پریسا مرسلی ، علی قاسمی
49-56
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (661 KB)
بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله در دانش آموزان ابتدایی شهرستان خاش
خدانظر رحمت زهی ، عبدالحکیم خزایی ، جواد جوادیان
57-64
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (556 KB)
بررسی شیوه ها و راهکار های پیشگیری از جرایم اینترنتی از دیدگاه اساتید ارتباطات و فعالان حوزه فضای مجازی
علی گرانمایه پور، فرزانه طاهرسلطانی
65-79
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (972 KB)
بررسي رابطه‌ي شيوه‌هاي فرزندپروري با خودكارآمدي و سلامت رواني دانش‌آموزان پایه اول متوسطه شهرستان خاش
خدانظر رحمت زهی ، عارف پاکزاد ، محمدرضا یارمحمدی
80-86
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (570 KB)
ارائه مدلی جهت تبیین رضایت زناشویی با استفاده از سبک‏های دلبستگی و سبک‏های حل تعارض
زینب اکرمی، محمدعلی احمدوند
87-98
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (792 KB)
رابطه ی بین مولفه های خانواده وشیوه های فرزند پروری با پیشرفت تحصیلی
حسن زنگنه ابراهیمی ، حسین کارشکی
99-112
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (738 KB)
مقایسه عوامل روانشناختی فردی و میزان مشارکت در فعالیت جسمانی دانش‌آموزان دختر و پسر16-12 سال شهر زابل
یاسر صفرزایی، مهشید زارع زاده ، وحید روح اللهی
113-122
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (556 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علوم اجتماعی ایران دکتر حمید خادم مسجدی سرکار خانم فتاحی 2588-2864
هیئت تحریریه
  1. جواد جهان
  2. مژگان امیریان زاده
  3. علی شمسی
  4. مجتبی دهدار

 

هیئت داوران

دکتر سمانه همایونی

دکتر حمید خادم مسجدی