مجله علمی پژوهش در روانشناسی و علوم رفتاری ایران - آرشیو مقالات - نسخه پاییز 1396
بررسی رابطۀ بین رضایت شغلی و ساعت کار مفید کارکنان با تأکید بر تیپ شخصیتی آنان در ادارات تابعۀ حوزۀ ریاست قوۀ قضائیه
فاطمه شاه حسینی ، محمد علی سرلک ، داوود فیض
1-8
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (667 KB)
مقایسه‌ی حافظه‌ی کاری و انعطاف‌پذیری شناختی دانش‌آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص با آسیب در ریاضیات
مجید محمود‌علیلو ، ابوالفضل فلاحی، خلیل کاکاوندی ، قربان همتی علمدارلو
9-17
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (581 KB)
پیش‌بینی خلاقیت دانش آموزان دختر بر اساس کمال‌گرایی مادران در خانواده‌های تک‌فرزند و چند فرزند شهر همدان
آزیتا هادی نیا، ایرج صفایی راد
18-28
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (591 KB)
بررسی مشکلات مبارزه با مواد مخدر پس از انقلاب اسلامی
مصطفی پاسیار ، امیرعباس توحیدی ، الهه زراوندی، راسخ باقری مسعودزاده
29-36
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (505 KB)
ارتباط موفقیت تحصیلی و سلامت روان دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
هنگامه سادات سید میرنسب ، فاطمه رحیمی ، الهه علمدار
37-44
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (643 KB)
چگونگی اثرگذاري تشویق در یادگيري دانش آموزان
پرستو نقدي ، رحيم خدایار ، محمدامير پارسافر
45-52
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (396 KB)
پیش‌بینی خلاقیت و بهزیستی روان‌شناختی دانش آموزان دختر بر اساس کمال‌گرایی مادران در خانواده‌های تک‌فرزند و چند فرزند شهر همدان
آزیتا هادی نیا، ایرج صفایی راد
53-63
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (743 KB)
مقایسه آموزش و پرورش عادی و فراگیر (بررسی ابعاد، مزایا، معایب و موانع)
جواد جهان ، مهران فتحی ، علی صفری
64-71
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (628 KB)
واکاوی الگوهای رایج باور های دینی با مدگرایی در بین دانش آموزان شهر ملارد درسال 1396
داود نیک زاد انزابی
72-81
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (567 KB)
ﺑﺮرﺳﯽ ابعاد آﻣﻮزش و پرورش ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﻣﻮاﻧﻊ اﺟﺮايی آن در ایران
افشین فتحی ، جواد جهان ، مهران شیخمرادی ، لقمان عزیزی
82-88
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (596 KB)
بررسی اختلال یادگیری نارساخوانی کودکان
افشین فتحی ، مهران شیخمرادی ، لقمان عزیزی
89-97
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (555 KB)
آموزش و پرورش فراگیر، نیاز امروز کودکان استثنایی کشور (تحلیل چالش ها و ارائه راهکارها)
جواد جهان، علی صفری ، مهران فتحی
98-104
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (435 KB)
کندکاوی در آموزش و پرورش فراگیر و مسائل پیش روی آن
لقمان عزیزی ، جواد جهان ، افشین فتحی ، مهران شیخمرادی
105-111
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (405 KB)
بررسی رابطه بین سطح اضطراب و عزت‌نفس در دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور کرمانشاه
محمد حسینی‌هاشم‌آبادی ، علیرضا آجیلیان
112-125
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (869 KB)
بررسی نقش و رابطه رهبری تحول‌گرا بر رفتار شهروند سازمانی (موردمطالعه: آموزش‌وپرورش کرمانشاه)
محمد حسینی‌هاشم‌آبادی، علیرضا آجیلیان
126-136
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (586 KB)
بررسی سبک های یادگیری شناختی دانش آموزان
بهمن سعیدی پور ، محمد حسینی هاشم آبادی
137-143
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (408 KB)
بررسی آموزش و پرورش فراگیر و معایب و مزایا
مهران شیخمرادی، جواد جهان، افشین فتحی ، لقمان عزیزی
144-149
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (375 KB)
بررسی مهارت زندگی در بین جوانان در هنگام ازدواج و ارتباط آن با موفقیت زوجین در طول زندگی
ژاله تلارمی، مرضیه اکبر نژاد مشهدی
150-161
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (826 KB)
ارزیابی درمان شناختی -رفتاري بر اختلال اضطراب اجتماعی در روان پریشی
مهدیه پودینه
162-171
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (674 KB)
بررسی آسیب‌های فضای مجازی در بین جوانان ( مطالعه موردی : دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهر زاهدان)
زهرا قاینی نژاد
172-184
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (849 KB)
رویکردهای اجتماعی و تربیتی در اشعار ایرج میرزا
آسیه ذبیح نیا عمران ، فاطمه ایثاری
185-196
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (456 KB)
اختلال نقص توجه/بیش فعالی (ADHD )در افراد مبتلا به وابستگی به مواد مراجعه کننده به کلینیک ترک اعتیاد دانشگاه شهید صدوقی یزد
طاهره صادقیه ، اعظم گلزار
197-204
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (800 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علوم اجتماعی ایران دکتر حمید خادم مسجدی سرکار خانم فتاحی 2588-2864
هیئت تحریریه
  1. جواد جهان
  2. مژگان امیریان زاده
  3. علی شمسی
  4. مجتبی دهدار

 

هیئت داوران

دکتر سمانه همایونی

دکتر حمید خادم مسجدی