مجله علمی پژوهش در روانشناسی و علوم رفتاری ایران - آرشیو مقالات - نسخه زمستان 1396 - جلد دوم
مقایسه‌ی وضعیت اقتصادی-اجتماعی خانواده با میزان مشارکت در فعالیت‌ها‌ی جسمانی دانش‌آموزان دختر و پسر 16-12 سال شهر زابل
یاسر صفرزایی، مهشید زارع زاده، وحید روح اللهی
1-11
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (770 KB)
اثرمقابله ای رفتار درمانی در دانش آموزان ششم ابتدایی
هنرمند جوانبخت ، عزت جوانبخت ، فرشته انصاری ، مریم باقر زارع
12-19
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (659 KB)
فناوری واقعیت افزوده در فرایند آموزش و یادگیری
معصومه میرزایی، متین قاسمی سامنی ، مهسا حیدری
20-29
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (566 KB)
ربع مغزی مسلط در دبیران زن و مرد
شرمین اسمعیلی انور ، میرمحمد سیدعباس زاده
30-41
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (723 KB)
رابطه هوش فرهنگی با عملکرد سازمانی و ارتباطات سازمانی اثربخش در مديران مدارس متوسطه دولتی شهر تهران
سیداحمد حسینی گل افشانی ، مرجان خودي
42-50
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (691 KB)
بررسی تاثیر خلاقیت شغلی بر عملکرد سازمانی کارکنان دانشگاه بیرجند
علی اکبر عجم ، رضوان جهانتیغ اول ، آسیه قاسمی ، صفیه جهانتیغ اول
51-61
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (884 KB)
مروری بر تاثیر نوروفیدبک برروی کودکان اختلال یادگیری
عطیه کاوه
62-71
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (597 KB)
بررسي مقايسه تاب آوری، بهزيستي روان شناختي و شادکامی ذهنی در زنان سرپرست خانوار و زنان عادی
طیبه محبی نیا ، مریم زرنقاش
72-81
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (831 KB)
تمایزهای جنسیتی در جنبه های نهادی دین
یداله محمودی
82-91
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (564 KB)
تأثیر روش‌های شنیدن، خواندن و نوشتن بر مهارت نویسندگی دانش‌آموزان (مطالعه شبه آزمایشی دانش‌آموزان دختر پایه پنجم دوره ابتدایی ناحیه 2 قم)
حمید جعفریان یسار ، فرزانه جعفریان یسار
92-102
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (520 KB)
اثر استرس حاد بر يادگيري موش‌هاي كوچك آزمايشگاهي
سیده گیتی غمامی ، شیرین کوشکی
103-110
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (718 KB)
بررسی چالش های پیش روی فرآیند درس پژوهی در ایران و ارائه راهبرد برای مقابله با آن ها
میلاد ریحانپور ، انسیه شاکری ، فاطمه غلامی ، سهیلا اکبری
111-118
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (523 KB)
تدوین الگوی رابطه بین نقش مدیریت منابع انسانی و بهره وری ادراک شده در آموزش و پرورش بارویکردآینده پژوهانه
حسین سنجری ، ایرج سلطانی
119-127
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (563 KB)
تبیین ارتباط میان هوش هیجانی و خلاقیت کارکنان
مرتضی عسگرانی، معراج مرآتی ، فریدون عزیزی
128-139
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (750 KB)
بررسی عملکرد الگوی بخشایش درمانی Enright دربهبودی مهارت کنترل خشم دانش آموزان دختر دبیرستانی
معصومه سام کن
140-151
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (890 KB)
ارزیابی میزان پیش بینی آوای سازمانی توسط سرمایه اجتماعی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
نسرین حیدری سورشجانی، علی اکبر شریفی
152-159
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (603 KB)
بررسی اختلال اوتیسم و راه های درمان آن
مرتضی توکلی ، مهران انیکازی، حمید رفیعی افوسی
160-170
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (415 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علوم اجتماعی ایران دکتر اکبر جدیدی محمدآبادی سرکار خانم فتاحی 2588-2864
هیئت تحریریه
  1. جواد جهان
  2. مژگان امیریان زاده
  3. علی شمسی
  4. مجتبی دهدار

 

هیئت داوران

دکتر سمانه همایونی

دکتر حمید خادم مسجدی