مجله علمی پژوهش در روانشناسی و علوم رفتاری ایران - آرشیو مقالات - نسخه بهار1397 - جلد دوم
اثر بخشی معنا درمانی به روش گروهی بر میزان تاب آوری مادران دارای کودک سندرم داون
فاطمه باقریان سهلوانی، مرضیه ابوترابی زارجی
1-10
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (766 KB)
بررسی رابطه مهارت های زندگی و ادراک دلبستگی با تحمل ناکامی در دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند
فرخ رو جلیلی
11-16
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (508 KB)
بررسی رابطه ميان هوش هيجاني و رضايت شغلي با تعهد سازماني كاركنان سازمان بهزیستی استان کردستان
هیوا ادبی
17-24
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (575 KB)
اثربخشی اموزش هوش هیجانی بر بهینه سازی روابط دانشجویان دختر و پسر قبل از ازدواج
مریم فخار، نادره سهرابی، مریم حسینی
25-34
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (676 KB)
رابطه استفاده از فضای مجازی با پرخاشگری و سازگاری اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد فنی و مهندسی مشهد
نجمه سعادت یار
35-48
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (613 KB)
تاثیر تمایل و گرایشات احساسی سهام‌داران بر رفتارهای ریسکی و بازده آن ها
محمدرضا عبدلی ، فاطمه جلالی گرگانی
49-60
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (690 KB)
اثربخشی مداخله های شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهزیستی روان شناختی دختران نوجوان 15 تا 17 سال منطقه5
روجاخانی زاده، مهدی شاه نظری
61-69
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (561 KB)
رابطه علّي بين ذهن آگاهي و اضطراب اجتماعي با ميانجيگري نشخوار فکري و نگرش هاي ناکارآمد در بين دانشجويان دانشگاه آزاد شهر زنجان
مهرنوش حيدري، معصومه آزموده ، حمیدرضا عبدلی
70-80
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (754 KB)
رابطه بین اضطراب و ویژگی های شخصیتی با گرایش شغلی بین افراد کم توان ذهنی مرزی
اشکان نقدی، نیکا سلیمی، محمدمصطفی زارعی، هوشنگ جدیدی
81-88
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (673 KB)
چالش های نهادینه سازی فرهنگ بوروکراسی در نظام اداری ایران
مجتبی شاهنوشی، محمدعلی جهان تاب، حسین نویدی
89-98
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (722 KB)
تاثیر فقر بر تحصیلات دانش آموزان سیستان و بلوچستان
زینب اوخیری، حمیدرضا عباسی
99-106
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (521 KB)
سوء مصرف دارو و حلالهاى شيميايى در بازنشستگان آبادانی وزارت نفت-95
مصطفی نظرزاده، زهرا قربانی، ساسان باوی
107-114
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (622 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علوم اجتماعی ایران دکتر مهدی اسماعیلی سرکار خانم فتاحی 2588-2864
هیئت تحریریه
  1. جواد جهان
  2. مژگان امیریان زاده
  3. علی شمسی
  4. مجتبی دهدار

 

هیئت داوران

دکتر سمانه همایونی