مجله علمی پژوهش در روانشناسی و علوم رفتاری ایران - آرشیو مقالات - نسخه پاییز 1397 - جلد اول
بررسی نقش واسطه ایی ترس از ارزیابی منفی در پیش بینی نشانه های اضطراب اجتماعی بر اساس پاسخ به استرس
سمیه هدایتی چرمهینی، حمید کاظمی
1-8
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (538 KB)
بررسی رابطه ی بین خودشفقت ورزی، نارضایتی از تصویر بدنی و مقایسه ی اجتماعی منفی در کاربران شبکه های اجتماعی دختر مقطع متوسطه شهر بوکان
شیرین ستایش، بیانه عبدالله زاده، ناصر صدقی
9-18
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (752 KB)
رابطه تفکر خلاق و انگیزش تحصیلی با یادگیری عمیق در دانشجویان روانشناسی دانشگاه غیر انتفاعی راهبرد شمال
عباس صادقی، آلما آذریان، رویاالسادات دانش میرکهن
19-27
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (749 KB)
تبیین مدل ساختاری مسئولیت پذیری بر اساس کارکرد خانواده با میانجیگری متغیر هدفمندی در زندگی
ریحانه غلامزاده، محسن جدیدی
28-35
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (696 KB)
ارتباط بین تصویر بدنی و تغییر مراحل فعالیت بدنی بر پایه تفاوت های جنسیتی دانشجویان
وحید روح اللهی، اعظم میرزا اکبری، مرضیه ضیا
36-43
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (650 KB)
سینرژی آموزش سلامت و خودکارآمدی در بیماران تالاسمی ماژور
مژگان احمدی، محمد رفیقی
44-49
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (584 KB)
اثر بخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی -رفتاری بر سازگاری (هیجانی،تحصیلی،اجتماعی) دانش آموزان دختر افسرده دوره دوم متوسطه شهرستان آمل
لیلا آقابرار نژاد، سید صدرا نجبایی
50-63
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (804 KB)
اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روان و سازگاری اجتماعی در بین دانش‌آموزان دختر شهر اهواز
مریم بهارزاده، علیرضا حیدرئی
64-72
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (826 KB)
بررسی و مقایسه استرس والدگری، راهبردهای مقابله ای و کارکرد خانواده در والدین کودکان مبتلا به اتیسم و کودکان عقب مانده ذهنی با والدین کودکان بهنجار
مرضیه اسماعیلیان، نسرین اسماعیلیان، محسن دهقانی، مرجان حسنوند
73-83
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (728 KB)
بررسی اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر تاب آوری و امید به زندگی سالمندان شهر کرمانشاه
محمد شمسیان، فاطمه موزون، سارا صادقی سراب قنبری
84-94
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (758 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علوم اجتماعی ایران دکتر حمید خادم مسجدی سرکار خانم فتاحی 2588-2864
هیئت تحریریه
  1. جواد جهان
  2. مژگان امیریان زاده
  3. علی شمسی
  4. مجتبی دهدار

 

هیئت داوران

دکتر سمانه همایونی

دکتر حمید خادم مسجدی