مجله علمی پژوهش در روانشناسی و علوم رفتاری ایران - آرشیو مقالات - نسخه زمستان 1397 - جلد سوم
رابطه اعتیاد به اینترنت و شادکامی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد و پیام نور عسلویه
پروانه دودمان، مسلم زارعی، عالیه فرامرزی
1-10
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (722 KB)
بررسی تأثیر مصرف گیاهان دارویی بر سبک زندگی سالم
سید محمدرضا سلطانی مقدس
11-19
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (768 KB)
رابطه‏ ی سخت‌رویی و کیفیت زندگی با رضایت شغلی کارکنان شرکت ملی نفت ایران (مورد مطالعه : کارکنان شاغل در شرکت مهندسی و توسعه نفت)
زینب امامی، داریوش قاسمیان
30-53
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (920 KB)
تاثیر آموزش روشهای حل تعارض بر کیفیت زندگی کاری و اعتماد سازمانی معلمان ابتدایی شهرستان ازنا
علی بهرام وند ، علی شیر افکن کوپکن
54-61
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (516 KB)
بررسی رابطه بین ازدواج زود هنگام در طلاق و عدم رضایت و خشنودگی از زندگی پس از ازدواج
فاطمه طوری
62-66
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (471 KB)
مشارکت پزشکان در طراحی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی با تأکید بر جنبه فیزیولوژیکی و روانشناسی محیط
هادی فردیس، مهسا جلیل پوراقدم، سیما جلیل پوراقدم
67-74
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (598 KB)
بررسی تأثیر باورهای فراشناخت بر یادگیری محیطی و پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور خوراسگان
فاطمه باقری محمود آبادی ، فریبرز جباری فرد
75-88
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (725 KB)
پیش بینی میزان گرایش به سو مصرف مواد در دانش آموزان بر اساس تنظیم هیجانی و کارکردهای اجرایی
مهدی دهستانی، سیده عاطفه مهدوی، محمدمهدی پسندیده، محسن کرمیوند
89-98
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (775 KB)
نقدی بر عقده ادیپ، ساختار تکاملی
محمد زارع نیستانک، جعفر پویان مهر، ناهید بابایی
99-107
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (681 KB)
اثربخشی برنامه آموزش زندگی خانوادگی در تغییر نگرش مادران دارای کودک مبتلا به بیش فعال در سازش پذیری و پذیرندگی کودک ADHD
جمال سوره، نیلوفر میکائیلی، چنور رحیم زاده
108-117
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (665 KB)
شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ذهن آگاهی با رویکرد روش آنتروپی
نیلوفر شمس، محمدمهدی پور پاشا
118-126
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (771 KB)
اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر عملکرد خانواده و بهزیستی ذهنی مادران دارای کودک مبتلا به اضطراب جدایی
بهمن اکبری، شهلا شوکت پور لطفی، آزاده فرگت، هدیه سالاری توسه سرا
127-139
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (609 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علوم اجتماعی ایران دکتر حمید خادم مسجدی سرکار خانم فتاحی 2588-2864
هیئت تحریریه
  1. جواد جهان
  2. مژگان امیریان زاده
  3. علی شمسی
  4. مجتبی دهدار

 

هیئت داوران

دکتر سمانه همایونی

دکتر حمید خادم مسجدی