مجله علمی پژوهش در روانشناسی و علوم رفتاری ایران - آرشیو مقالات - نسخه بهار 1398 - جلد اول
بررسی تاثیرات استفاده از فضای مجازی بر روابط دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرستان داراب
احمد علی مروت
1-7
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (518 KB)
روانشناسی مثبت‌گرا چگونه کار می‌کند؟ یک تحقیق مبتنی بر طنز و با حالت کنترل در مورد نقش تمرکز زمانی
مجید امینی خوراسگانی، سحر نادری
8-14
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (524 KB)
بررسی رابطه سرسختی روانشناختی و کیفیت زندگی با اضطراب مرگ در سالمندان
نیلوفر شمس
15-21
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (431 KB)
اثر بخشی امید درمانی بر راهبردهای خودارتقایی و خود حفاظتی ولع مصرف و انگیزش درمان در افراد وابسته به مواد مخدر
سمانه امیری سیاوشانی
22-31
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (589 KB)
بررسی عوامل دین گریزی از منظر جوامع اسلامی و قرآن کریم
حسن شجاعی
32-40
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (598 KB)
روش های ایجاد تنوع در دانش روانشناسی انسانی
مجید امینی خوراسگانی، سحر نادری
41-48
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (624 KB)
رابطه کیفیت زندگی و سازگاری اجتماعی بین دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
آمنه تاجی پور
49-55
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (563 KB)
تاثیر درمان مبتنی برپذیرش وتعهد بر کیفیت زندگی زنان مراجعه کننده به مشاوره مدرسه
گلناز انصاری، مهدی خوروش
56-68
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (873 KB)
اثربخشی آموزش شفقت درمانی بر اعتماد به نفس در زنان بی سرپرست شهر اصفهان
سعیده السادات حسینی، محمد زارع نیستانک
69-77
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (775 KB)
بررسی تأثیر قصه گویی بر خودکنترلی دانش آموزان مقطع ابتدایی اسفراین
اسماعیل مهرابی، میترا مرادیان، حمزه کریمی، علی پورحسین
78-84
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (709 KB)
رابطه افسردگی با کیفیت خواب و اضطراب سالمندان شهر تهران
قربان محمودی، پری ناز بنی سی
85-94
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (704 KB)
بررسی رابطه ویژگی های جمعیت شناختی خانواده با اختلالات رفتاری کودکان
سحر زابلی دهنوی
95-109
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (839 KB)
اثر بخشی آموزش پيش از ازدواج مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت روابط زوجین شهر بوشهر
نیلا پشنگیان، مولود کی خسروانی
110-120
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (808 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علوم اجتماعی ایران دکتر حمید خادم مسجدی سرکار خانم فتاحی 2588-2864
هیئت تحریریه
  1. جواد جهان
  2. مژگان امیریان زاده
  3. علی شمسی
  4. مجتبی دهدار

 

هیئت داوران

دکتر سمانه همایونی

دکتر حمید خادم مسجدی