مجله علمی پژوهش در روانشناسی و علوم رفتاری ایران - آرشیو مقالات - نسخه بهار 1398 - جلد دوم
بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر کارکردهای اجرایی دانش آموزان با نیازهای ویژه شهرستان سراوان
خدانظر رحمت زهی، نسترن شیرازی، زهرا زاده شهرکی، سهیلا شه میری لجی
1-11
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (604 KB)
اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی بر تنظیم شناختی- هیجانی، سبک خوردن و شاخص توده بدنی در نوجوانان دختر چاق
سهیل معظمی گودرزی، نرگس باباخانی
12-23
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (864 KB)
بررسی اثر بخشی برنامۀ انجمن معتادان گمنام بر روی تاب آوری خانوادگی معتادان به مواد مخدر شهر يزد
محمود شجاعت رفسنجانی، ابوالفضل آزادنیا، سمیه سلطانی گرد فرامرزی
24-32
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (645 KB)
نقش برخی عوامل فردی و خانوادگی در انتخاب دانشگاه محل تحصیل
محمد حسن رضائی، احمدعلی مروت، علیرضا رمضانپور
33-44
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (776 KB)
بررسی رابطه بین بی‌ثباتی ازدواج با مشکلات رفتاری درون‌سازی شده و خودکارآمدی کودکان
مریم غلامحسینی، محسن مشکبید حقیقی
45-54
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (839 KB)
رابطه ذهن اگاهی و خود آگاهی هیجانی بر خود کارامدی اجتماعی بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
آمنه تاجی پور
55-59
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (500 KB)
تاثیر درمان مبتنی برپذیرش وتعهد بر اضطراب زنان مراجعه کننده به مشاوره مدرسه
گلناز انصاری، مهدی خوروش
71-80
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (729 KB)
تحلیل رفتار متقابل بر ناامیدی ذهنی نوجوانان
محدثه جلالی ، هادی رشیدی
81-89
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (800 KB)
رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده ، رضایت از زندگی و نگرش مذهبی با احساس تنهایی در دانشجویان زن مجرد
زهرا نصیری نژاد
90-99
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (761 KB)
اثربخشی بازی درمانی عروسکی بر اضطراب اجتماعی کودکان با اختلال طیف اتیسم
خليل کاکاوندي، فردين کهنسال پايين رود پشتي، سمانه کريمي
100-105
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (479 KB)
رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه با سلامت عمومي و کیفیت زندگي دانشجویان روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
سمانه امیری سیاوشانی، طاهر تیزدست، عبدالحسن فرهنگی
106-114
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (698 KB)
مدل سازی سیستمی بیماری افسردگی و تحلیل مکانیزم اثرگذاری استراتژی های درمانی
امیر ابراهیمی زاده، عباس سیفی
115-126
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (614 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علوم اجتماعی ایران دکتر حمید خادم مسجدی سرکار خانم فتاحی 2588-2864
هیئت تحریریه
  1. جواد جهان
  2. مژگان امیریان زاده
  3. علی شمسی
  4. مجتبی دهدار

 

هیئت داوران

دکتر سمانه همایونی

دکتر حمید خادم مسجدی