مجله علمی پژوهش در روانشناسی و علوم رفتاری ایران - آرشیو مقالات - نسخه تابستان 1398 - جلد اول
رابطه استرس شغلی ؛ فرسودگی هیجانی و هوشمندی معنوی با نشاط سازمانی پرستاران شاغل در بیمارستان بخش دولتی شهر یزد
سمانه رضایی بهدانی
1-14
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (607 KB)
برازش نقش واسطه ای نیازهای بنیادین روان شناختی در رابطه بین هوش اجتماعی و خودپنداره در زوجین
بیتا شعبانی، محمد صادق شیرین کام
15-24
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (735 KB)
رابطه ذهن آگاهی و ویژگی های شخصیتی کوهنوردان با هیجان خواهی آنان
سیده زهرا سبزواری، رویا کوچک انتظار، پریناز بنی سی
25-40
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (840 KB)
اثربخشی اموزش گروهی روانشناسی مثبت‏نگر بر بهبود افسردگی در مبتلایان به سوء مصرف مواد
وحید سخن ور، فاطمه طوری
41-53
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (635 KB)
مقایسه هوش‌های چندگانه در بین دانش‌آموزان مدارس تیزهوشان، نمونه و عادی شهرستان سنندج در سال تحصیلی 98-97
زانکو شیخی، شیرزاد علیپور، سیف الله رحمانی
54-60
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (480 KB)
اثربخشی آموزش فنون نظریه انتخاب بر بخشش و شفقت خود زنان
زهرا پوراسدی، علی سلیمانی
61-70
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (562 KB)
بررسی و تحلیل انواع رفتارهای تقلیدی از دیدگاه مولوی در مثنوی معنوی
مهرداد رحمانی، رامین محرمی
71-82
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (452 KB)
بهداشت روانی کودکان استثنایی
خدانظر رحمت زهی، عبدالحکیم خزائی، منیره ایرندگانی، اسماء شهنوازی، فرزانه مجیدزاده، شهین ریگی
83-90
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (510 KB)
بررسی نقش پیش‏بین کارکرد خانواده و سبک تفکر با میانجی گری ارزش های شخصی و دشواری در تصمیم گیری بر رغبت به ازدواج جوانان
روح اله نوروزی سوته، محسن جدیدی
91-102
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (693 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علوم اجتماعی ایران دکتر حمید خادم مسجدی سرکار خانم فتاحی 2588-2864
هیئت تحریریه
  1. جواد جهان
  2. مژگان امیریان زاده
  3. علی شمسی
  4. مجتبی دهدار

 

هیئت داوران

دکتر سمانه همایونی

دکتر حمید خادم مسجدی