مجله علمی پژوهش در روانشناسی و علوم رفتاری ایران - آرشیو مقالات - نسخه تابستان 1398 - جلد دوم
تاثیر یادگیری مشارکتی بر تفکر خلاق دانش آموزان پسر پایه سوم ابتدایی در درس ریاضی شهرستان اسلام شهر سال تحصیلی 98-1397
بابک مهین پو
1-14
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (680 KB)
خواص و عملکرد های شناختی ذهن
اشرف وزیری
15-26
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (859 KB)
نقش میانجی تنظیم هیجان در ارتباط با گرایش معنوی و رفتارپرخطردر نوجوانان در معرض خطر
اکبر احمدوند، مهرداد هوازاده، وحید بنیسی
27-38
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (863 KB)
تبیین دلزدگی زناشویی زوجین بر اساس مدل مفهومی عملکرد خانواده
حسين نازک تبار، هایده شربت اوغلی اصل
39-49
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (738 KB)
بررسی تاثیر تعلیم و تربیت بر فرآیند هویت یابی در کودکان دبستانی
الهام صالحی فر، زهرا اسکندری
50-56
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (658 KB)
تدوین معادله ساختاری انسجام خانوادگی بر اساس صمیمیت زناشویی، شادکامی و صمیمیت جنسی دبیران متاهل استان کرمانشاه
حسنا محمدی، مریم کاویانی
57-63
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (540 KB)
بررسی مشکلات رفتاری در دانش آموزان با آسیب بینایی
سارا قربانی نژاد، مژده دریابیگی
64-68
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (330 KB)
بلوغ اجتماعی، روانی بنای ازدواج نوجوانان
ماهان عطشان، حمید دشتی مرویلی، محمدرضا شریفی، مهران پیری کمازانی
69-76
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (789 KB)
خستگی شنوایی
حمدالله عبدالملکی، گیتا موللی
77-87
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (597 KB)
رابطه هوش هیجانی و انتظار از ازدواج دانشجویان
عرفان طالبی، علی اکبرصلاحی
83-88
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (528 KB)
تاثیر بازی تخصصی بر هوش چندگانه نوجوانان 12 تا14 سال
محدثه آقابراری گاوزنی، علی اکبر صلاحی
89-100
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (808 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علوم اجتماعی ایران دکتر حمید خادم مسجدی سرکار خانم فتاحی 2588-2864
هیئت تحریریه
  1. جواد جهان
  2. مژگان امیریان زاده
  3. علی شمسی
  4. مجتبی دهدار

 

هیئت داوران

دکتر سمانه همایونی

دکتر حمید خادم مسجدی