راهنمای نویسندگان 

  مقاله باید نتیجه تحقیقات شخصی نویسنده (ها) بوده و قبلاً در نشریات داخلی و یا خارجی منتشر نشده باشد، در مورد مقالات ارائه شده در مجامع علمی، مشخصات کامل مجمع باید با مقاله همراه باشد.

 

- مقاله باید سلیس، روان و از نظر دستور زبان صحیح باشد و در انتخاب واژه ها دقت لازم مبذول گردد

 

-  در متن فارسی باید تا حد امکان از معادل فارسی کلمات لاتین استفاده شود و چنانچه معادل فارسی به اندازه کافی رسـا نباشد،می توان با ذکر شماره در بالای معادل، عین کلمه لاتین را در بخش یادداشتها آورد.

 

-  مقاله باید با آخرین نسخه برنامه  Word  و با قلم نازنین نازک فونت12 (برای چکیده لاتین با قلم تایمز 11) فاصله تقریبی میان سطور 9/0 حروفچینی و تایپ گردد. حاشیه از بالا 6/5،‌ از پایین 6/5، از راست 4 و حاشیه چپ 4 سانتیمتر باشد. عنوان مقاله با فونت تیتر 12، مشخصات نویسنده یا نویسندگان با فونت یاقوت 12، چکیده فارسی با فونت نازنین نازک12، فهرست عناوین متن با فونت نازنین سیاه 12، منابع و مآخذ با فونت نازنین11 نگاشته شود.

 

- تعداد صفحات مقاله نباید ازحدود 18صفحه چاپی به قطع مجله تجاوز کند.