ساخت، اعتباریابی و رواسازی مقیاس سبک زندگی سالم و شاد ( افراد 17 تا 45 ساله) در زمان همه گیری ابتلا به ویروس کووید- ۱۹